Els municipis al centre del Passivhaus.

Un dels actius més importants d’un municipi és el seu parc d’habitatges. La composició, qualitat i característiques d’aquest parc construeix i defineix en gran manera el municipi.

Observant l’arquitectura i característiques del parc d’habitatges d’un poble o ciutat, podem deduir-ne molta informació i molt variada, tant del seu passat, com del seu futur. Construir cases d’altíssima eficiència energètica, amb un gran confort interior i d’alta qualitat com les cases certificades sota l’estàndard Passivhaus implica un gran benefici per al municipi on s’ubiquen. En construir cases de consum quasi zero, el parc d’habitatges del municipi guanya en qualitat i contribueix a disminuir la pobresa energètica del municipi. Les cases que es construeixen en un municipi perduren per sobre dels seus inquilins o propietaris, que poden anar canviant.

El benefici o el perjudici de la nova construcció perdurarà durant molts anys. És per això que amb la iniciativa de Municipispassivhaus.cat volem promocionar entre els municipis de Catalunya la construcció d’alta qualitat i altíssima eficiència energètica, una inversió per al territori que beneficia a tota la població.

Alguns dels beneficis de construir cases passives:

  • Evita la pobresa energètica.
  • Redueix les emissions de CO₂.
  • Facilita la sobirania energètica.
  • Augmenta la qualitat de vida.
Per tots aquest motiu volem mostrar tots els municipis que ja compten amb una casa passiva Passivhaus, esperant que ben aviat  una gran part dels 947 municipis de Catalunya facin aquest primer pas aixecant cases passives certificades Passivhaus, i comencin a créixer amb vista al futur. 

PROJECTES DESTACATS

QUÈ ÉS EL PASSIVHAUS

El Passivhaus és un estàndard de construcció.

Aquesta estandardització permet auditar, comparar i certificar l’eficiència energètica, el confort interior i la qualitat constructiva, més enllà de materials, dissenys o processos concrets. Centrant-se en el resultat. La creació d’un estàndard constructiu, permet crear uns criteris d’avaluació unificats per a certificar el compliment dels criteris establerts, es tracta d’una garantia que va més enllà del constructor, el promotor o client.
L’estàndard de construcció Passivhaus, un dels més exigents del mercat pel que fa a eficiència energètica, confort interior i qualitat constructiva, té com a objectiu aconseguir edificacions amb un gran confort interior, una despesa energètica mínima i una gran qualitat constructiva.
Va néixer a Alamània a mitjans dels anys noranta i ha anat evolucionant per adaptar-se a cada clima, creant diferents models de càlcul adaptat de manera que s’aconsegueix estandarditzar la construcció eficient que garanteix un baix consum, alta eficiència energètica i gran confort interior a qualsevol indret del món. 

Els cinc principis Passivhaus.

Per aconseguir assolir aquesta altíssima eficiència energètica, el gran confort interior i l’alta qualitat constructiva, l’institut passivhaus es basa en cinc grans principis a través dels quals aconseguirà aquests objectius:

  1. L’estanquitat a l’aire
  2. L’Aïllament tèrmic
  3. Tancaments (portes i finestres) d’alta qualitat i eficiència
  4. evitar els ponts tèrmics
  5. La ventilació mecànica

 

ELS CINC PRINCIPIS PASSIVHAUS

Estanqueitat - Els cinc principis passivhaus Catalunya

Estanquitat

Aïllament tèrmic - Els cinc principis passivhaus Catalunya

Aïllament tèrmic

Tancaments - Els cinc principis passivhaus Catalunya

Tancaments

Ponts tèrmics - Els cinc principis passivhaus Catalunya

Ponts tèrmics

Ventilació mecànica - Els cinc principis passivhaus Catalunya

Ventilació mecànica